Jesús és humanament coherent

Era accessible a qualsevol persona i era coherent amb el que deia, amb el que feia, amb el que pensava i amb el que proposava. La pregària, el perdó als enemics, el servei als altres, el seguiment de Déu, la proclamació de les Benaurances ... Els evangelis estan plens de passatges on ens mostra aquesta coherència de Jesús. En les mateixes Benaurances, Jesús no s’ho mira des de fora; Jesús havia experimentat el patiment i també la proximitat de Déu, per tant parlava havent prèviament experimentat. Això el feia ser més proper, estar més en contacte amb la gent i a la vegada el feia ser més compromès.