QUARESMA

Quaresma vol dir quaranta dies abans de Pasqua,
d'entrenament per a la vida,
d'entrenament per a poder
prendre la vida a les nostres mans
i no deixar-nos menjar pel superflu,
perquè no ens manqui la força suficient
a l'hora de decidir amb llibertat.

Quaresma és el moment
per a la independència de cadascú,
per agafar la vida amb les nostres mans.
Quaresma vol dir no viure l'homogeneïtat,
l'avorriment d'un temps sempre igual.

No cal tenir diners,
un mínim per anar passant, però res més.
Fruir de la vida, fruir de la bellesa, fruir de les coses.
I si no estic una mica “buit”,
si estic ple, afartat i atapeït de coses,
no podré gaudir d'allò que està donat a tothom:
el sol, respirar, la natura, el verd
d'un arbre, una flor o un somriure.

Quaresma és un temps
de perdonar els deutes,
de reconciliació.
És l'hora de saber perdonar.

Raimon Panikkar