Viure amb amor

La justícia sense amor et fa dur.
La intel·ligència sense amor et fa cruel.
L’amabilitat sense amor et fa hipòcrita.
La fe sense amor et fa fanàtic.

El deure sense amor et fa malhumorat.
La cultura sense amor et fa distant.
L’ordre sense amor et fa complicat.
L’agudesa sense amor et fa agressiu.
L’honor sense amor et fa arrogant.
L’apostolat sense amor et fa estrany.

L’amistat sense amor et fa interessat.
El posseir sense amor et fa avariciós.
La responsabilitat sense amor et fa implacable.
El treball sense amor et fa esclau.
L’ambició sense amor et fa injust.

Josep-Maria Alimbau i Argila