Els infants

Un dia els infants aprendran paraules que els costarà d'entendre.
Els infants de l'Índia preguntaran:
“Què vol dir fam?"
Els infants d'Alabama preguntaran:
“Què vol dir segregació racial?"
Els infants d'Hiroshima diran estranyats:
“Què vol dir bomba atòmica?"
Els infants del meu poble demanaran:
“Què vol dir dictadura?"
I els nens a totes les escoles diran:
“Què és una guerra?"
Tu els donaràs una resposta i els diràs:
"Mireu, aquestes paraules ja no les fa servir ningú; són paraules velles com tartana, diligència o esclavatge. Paraules que no volen dir res, i per això les hem tret del diccionari."

 Jean Debruynn