La Quaresma és temps de reflexió, temps de buscar la diferència entre el què volem fer i ser i el que realment fem i som