Amb Maria, sortiu de pressa vers una nova terra!

Ens sentim impulsats per Déu a sortir vers una nova terra, que faciliti el naixement d’una nova època per al carisma hospitalari
Suposa disposició a moure’ns, a desprendre’ns, a assumir un itinerari de conversió, tant personal.
Fem aquest camí amb Maria, guia i companya. La seva fe i disponibilitat envers Déu ens encoratgen a realitzar aquest pelegrinatge.
La “nova terra” d’una autèntica renovació, ens demana un verdader canvi de cor.