Comunitats cristianes que llangueixen per estar desconnectades de Jesús
Per això es fa una afirmació carregada d’intensitat: «les sarments,
si no estan en el cep, no poden donar fruit»: la vida dels deixebles és estèril «si no romanen» en Jesús.
Les seves paraules són categòriques «Sense mi no podeu fer res». No se’ns està desvetllant aquí la veritable arrel de la crisi del nostre
cristianisme, el factor intern que esquerda els seus fonaments com
cap altre?
Fragment Jose A. Pagola